HEM

* Ä *

I VÄNTAN
PÅ VENDELA

FÖRLOSSNINGEN

FÖRSTA DAGARNA

PÅKLÄDNINGEN

BEGRAVNINGEN

TIDEN EFTERÅT

TACK

* L *

TANKAR TILL VENDELA

HÖGTIDER

* S *

VENDELAS NAMN

STJÄRNTECKEN

MÅNADSSTENAR

* K *

HANTERA SORG

BEMÖTA SORG

FÖRENINGAR

ARTIKLAR

ORDLISTA

BOKTIPS

* A *

FOTON

BILDER

GRAFIK

E-KORT

* D *

DIKTER

KLOKA ORD

ÄNGLAORD

SÅNGTEXTER

MUSIKTIPS

* E *

GRAVPYSSEL

ÄNGLAPYSSEL

MINNESSAKER

* Ä *

ÄNGLAVÄNNER

MINNESDAGAR

* N *

BARNLÄNGTAN

GRAVID IGEN

BARN IGEN

LILLASYSTER VILDA

LILLASYSTER VEGA I HIMLEN

* G *

ÄNGLARINGEN

ÄNGLAFORUM

* E *

LÄNKAR

GÄSTBOK

* L *

ZOIELI

   

 

ORDLISTA

Ord Förkortning Förklaring Engelska Latin Mer info
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Abdominell diameter AD
Abdominell diameter, bukdiameter.

AD
Förkortning av "abdominell diameter", bukdiameter.

AFA
AFA är samlingsnamnet för de tre försäkringsbolagen AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring. AFA:s huvudsakliga arbetsuppgift är att administrera avtalsförsäkringar som är bestämda i kollektivavtal, eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Avtalsförsäkringarna gäller vid arbetsbrist, sjukdom, föräldraledighet, arbetsskada och dödsfall. Cirka tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. Många långtidssjukskrivna får en viss ekonomisk ersättning utöver sjukersättning från Försäkringskassan, även om det hunnit gå en tid efter själva sjukskrivningen.
AFA
AFF
Förkortning för diskussionsforumet "Allt För Föräldrar" på internet.
AFF
AFP
Förkortning av "alfafetoprotein".

Agenda
Fastställd ordning för sammanträde eller annan sammankomst. Tryckt program.

Akut snitt
Om värkarbetet under förlossningen blivit för utdraget eller om något inte står rätt till med mammans eller barnets hälsa, kanman få göra ett akut kejsarsnitt. Efter att man fattat beslut om snitt brukar det ta max en timme innan det utförs och de flesta får vara vakna under ett akut snitt.

Alb.
Förkortning av "äggvita i urinen" i journalsammanhang.

Alba
Vit klädnad för präst.

Alfafetoprotein AFP
Halten alfafetoprotein (AFP) kan mätas i fostervattnet för att upptäcka vissa missbildningar och sjukdomar hos fostret. AFP finns normalt i den gravida kvinnans blod och om halten är förhöjd kan det vara ett varningstecken.

Amninonvätska eller Fostervatten
Fostervatten är den vätska som omger fostret när det ligger och utvecklas i livmodern. Fostervattnet är just vatten, men består även till viss del av urinämnen från fostret.

Amniotic fluid
Anamnes
Patientens eller läkarens redogörelse för ett sjukdomsförlopp. Anamnesen är ofta en rubrik i journalen.
Anamnesis, Case history
Anemi eller Blodbrist
Eftersom kvinnans kropp bildar så mycket nytt blod under graviditeten, är det vanligt att hemoglobinhalten i blodet sjunker. Detta kan ge yrsel, trötthet, svimningar, blekhet, hjärtklappning, irritation och andfåddhet. Motverkas genom högre intag av järn.
Anaemia Anemi
Anestesi
Bedövning, känsellöshet.
Anaesthesia
Anestetika
Bedövningsmedel.

Anaesthetic
Ansiktsbjudning
Fostret ligger så att ansiktet kommer ut först vid en förlossning.

Ansiktsduk
Ingår i svepdräkten att placeras över den dödes ansikte.

Antenatal
Före förlossningen.

Antikroppar
Äggviteämnen som vid immunologiska reaktioner framställs av kroppens immunförsvar och som angriper främmande ämnen och mikroorganismer.
Antibody
Apgar eller Apgarskalan
Allmän undersökning av barnets välbefinnande som görs efter födseln. Barnet får poäng utifrån hjärtfrekvens, spänst, andning, blodcirkulation och färg. Apgar-skalan är uppkallad efter Virginia Apgar (1909-1974) som uppfann metoden.
Apgar
Apné
Andningsstillestånd.

Artär
Pulsåder.
Artery
Arteriell
I eller till artärerna.


Asfyxi
Syrebrist - upphävt eller kraftigt försvårat gasutbyte över lungorna eller för fostret över moderkakan.

Atypisk
Avvikande från det typiska eller karakteristiska.

Autoimmun
"Allergisk" mot den egna kroppens ämnen.


Avskedstagande
Att efter kistläggning och svepning ta farväl av den döde.

Avslag
Blödning hos kvinnan tiden efter förlossningen. Den orsakas av att det finns ett sår där moderkakan har suttit. Avslaget kan pågå flera veckor efter förlossningen.
Lochia
Bäckenbotten
Bäckenbotten är en anatomisk benämning på den muskulatur och de hinnor som tillsluter bäckenets nedre öppning och därigenom utgör buk- och bäckenhålans begränsning nedåt.
Perinéum
Bäckeningången Bing.


Bäckenscreening
Mätning av bäckenet med hjälp av handen.

Bäckenuppluckring eller Foglossning
Ont i bäckenet, känns instabilt. Hormonerna förbereder kroppen för förlossningen genom att luckra upp bäckenets fogar.

Bakteriell vaginos
Illaluktande flytningar. Bakterifloran i slidan har rubbats och det behandlas med antibiotika. Påstås ibland orsaka för tidig förlossning, men man har inte sett någon smittöverföring till barn.

Balsamering
Behandling av den döda kroppen för att denna skall kunna bevaras till dess att kremering eller gravsättning sker.

Balsameringsintyg
Skriftligt intyg som erfordras vid utlandstransport av avliden.

Bårhus
Lokal för förvaring, kistläggning och svepning av döda.

Barnbeck eller Mekonium
Barnets första avföring som brukar komma under första eller andra levnadsdygnet. Avföringen är svart och seg och består av det som barnet samlat på sig i tarmen under fostertiden.

Bårtäcke
Tygkläde att som prydnad lägga över kistan vid begravningsceremonin.

Begravning
Förättning vid vilken en avliden person läggs till slutlig vila. Samlingsbegrepp för bisättning, begravningsceremoni och gravsättning.

Begravningsceremoni
Ceremoni enligt Svenska kyrkans ordning, annat samfunds ordning eller borgerlig ceremoni, med eller utan kristet innehåll.

Begravningshjälp
Ekonomisk ersättning (försäkring) att utbetalas till dödsboet för att täcka begravningskostnaden.

Begravningsombud
Utsedd person med uppgift att hos huvudmannen för begravningsverksamheten tillvarata deras rätt som ej är medlemmar i Svenska Kyrkan.

Bensodiazepinpreparat
Ångestdämpande medel.

Beräknad förlossning BF


Beräknad förlossning (partus) BP


Beräknad förlossning (partus) enligt ultraljud BPU


Bing.
Förkortning av "bäckeningången" i journalsammanhang.

Biparietal diameter BPD
Biparietal diameter, avstånd mellan hjässbenen hos fostret.

Bisättning
Transport av kistan till platsen för begravningsceremonin. Vid bisättningen finns möjlighet till en personlig avskedsstund.

Bisättningslokal
Lokal för förvaring och visning av den döde.

Blastocysta eller Blastula
Blastula är ett tidigt embryonalt stadium. Vanligtvis är den sfärisk, ihålig och vätskefylld. Väggen består av ett eller fleracellager. Hos människan är blastulan eller blastocystan stadiet efter morula. Det befruktade ägget har bildat ett ytterhölje och roterande färdas det mot sin plats i livmodern där det implanteras i slemhinnan och inträder i embryostadiet.

Blastula eller Blastocystan
Blastula är ett tidigt embryonalt stadium. Vanligtvis är den sfärisk, ihålig och vätskefylld. Väggen består av ett eller fleracellager. Hos människan är blastulan eller blastocystan stadiet efter morula. Det befruktade ägget har bildat ett ytterhölje och roterande färdas det mot sin plats i livmodern där det implanteras i slemhinnan och inträder i embryostadiet.

Blodbrist eller Anemi
Eftersom kvinnans kropp bildar så mycket nytt blod under graviditeten, är det vanligt att hemoglobinhalten i blodet sjunker. Detta kan ge yrsel, trötthet, svimningar, blekhet, hjärtklappning, irritation och andfåddhet. Motverkas genom högre intag av järn.
Anaemia Anemi
Blodtryck Bltr.


Bltr.
Förkortning av ordet "blodtryck" i journalsammanhang.

Borgelig begravning
Begravningsceremoni utan fastställd ordning.

Bouppteckning
Förteckning över den dödes tillgångar.

BP
Förkortning av "beräknad förlossning" (partus).

BPD
Förkortning av "biparietal diameter".

BPU
Förkortning av "beräknad förlossning (partus) enligt ultraljud".

Cardiotocografi CTG
Ett sätt att övervaka fostret före och under förlossningen. Livmoderssammandragningarna och fostrets hjärtfrekvens registreraspå en pappersremsa.


Celebrant
Officiant, begravningsförrättare.

Cerclage
Grov tråd som sys under slemhinnan runt livmodertappenför att förhindra missfall.

Clin.
Förkortning av "undersökning av socker i urinen" i journalsammanhang.

Cor.
Förkortning av "hjärta" i journalsammanhang.

Cravings
Fritt översatt till "graviditetsbegär". Craving betyder begär, stark längtan, beroende, sug efter... Cravings har blivit ett vanligt ord i svenskan för att beskriva de olika begär till mat och dryck m.m. kvinnan kan ha under en graviditet.
Craving
CRL
Förkortning av "crown-rump-length", fostrets längd i sitthöjd.

Crown-rump-length CRL
Crown-rump-length, fostrets längd i sitthöjd.

CTG
Förkortning av "cardiotocografi".

C-x
Förkortning av "cervix" (livmodershals) i journalsammanhang.
Cervix
Defilering
Att efter begravningsceremonin, i tur och ordning ta avsked vid kistan / graven.

Deoxiribonukleinsyra DNA
Den molekyl som innehåller arvsmassan i alla levande cellers kromosomer. Deoxyribonucleic acid
Diagnostisera
Ställa sjukdomsdiagnos.

Diagnose, Make a diagnosis of
Dödsannons
Tillkännagivande av dödsfall i ex. dagstidning.

Dödsattest
Intyg om dödsorsak. Utfärdas av läkare som fastställt dödsorsaken.

Dödsbevis
Utfärdas av läkare som bevis på att dödsfallet ägt rum.

Dödsboanmälan
Förenklad form för bouppteckning då den dödes tillgångar är ringa.

Dödsorsaksintyg
Intyg om dödsorsak, "dödsattest". Utfärdas av läkare som fastställt dödsorsaken.

Dödsruna eller Nekrolog
Kort levnadsteckning/minnesord över död person i ex. dagstidning.

Doppler
En metod där man kan lyssna på fostrets hjärta med hjälp av ultraljudsvibrationer.

Downs syndrom
Barnet har en extra kromosom 21, en utvecklingsstörning som ett hundratal barn föds med årligen i Sverige. Sannolikheten att få ett barn med Downs syndrom stiger med kvinnans ålder. I 40-årsåldern är den ca 1:100.

Dysfunktion
Störd funktion.


EDA
Förkortning av "epiduralblockad".

Eldbegängelse
Förbränning av den döda kroppen till aska.

Embryo
Foster kallas för embryo t.o.m. andra havandeskapsmånaden. Embryo kallas också djur eller växt i allra tidigaste stadier.
Embryo Émbryo
Endokrina förändringar
Annat ord för hormonförändringar.

Endometrium
Livmodersslemhinnan.
Endometrium
Epiduralblockad EDA
Ryggbedövning som ofta används under förlossning.

Epitel
Slemhinnor.
Mucous membrane
Farmaka
Läkemedel, medicin

FASS
Här kan man få fakta kring olika läkemedel och behandlingar av olika sjukdomar. Finns i bokform och på internet.
FASS
Fe.
En förkortning av latinets "ferrum" som betyder järn. Vanlig förkortning i journalsammanhang.
Ferrum
Femur
Lår, lårben.
Femur
Femurlängd FL
Lårbenslängd.

Fetal
Som har med fostret att göra.

FFSD
Förkortning av "Föräldraföreningen spädbarnsdöd". Föreningen heter numer Spädbarnsfonden.
Spädbarnsfonden
Fix.
Förkortning av "fixerad". Används i journalsammanhang.

Fixerad Fix.
Fostret anses vara fixerat i bäckeningången.

FL
Förkortning för diskussionsforumet "Familjeliv" på internet.
FL

   

 

Ordlista

Begravning

Graviditet

Infertilitet

Internet

Medicinska
begrepp

Övrigt

 
 
 

 

¤ ¤ ¤
¤ Bokmärk denna sida. ¤ online ¤

© Copyright www.zoieli.se - All rights reserved.