HEM

* Ä *

I VÄNTAN
PÅ VENDELA

FÖRLOSSNINGEN

FÖRSTA DAGARNA

PÅKLÄDNINGEN

BEGRAVNINGEN

TIDEN EFTERÅT

TACK

* L *

TANKAR TILL VENDELA

HÖGTIDER

* S *

VENDELAS NAMN

STJÄRNTECKEN

MÅNADSSTENAR

* K *

HANTERA SORG

BEMÖTA SORG

FÖRENINGAR

ARTIKLAR

ORDLISTA

BOKTIPS

* A *

FOTON

BILDER

GRAFIK

E-KORT

* D *

DIKTER

KLOKA ORD

ÄNGLAORD

SÅNGTEXTER

MUSIKTIPS

* E *

GRAVPYSSEL

ÄNGLAPYSSEL

MINNESSAKER

* Ä *

ÄNGLAVÄNNER

MINNESDAGAR

* N *

BARNLÄNGTAN

GRAVID IGEN

BARN IGEN

LILLASYSTER VILDA

LILLASYSTER VEGA I HIMLEN

* G *

ÄNGLARINGEN

ÄNGLAFORUM

* E *

LÄNKAR

GÄSTBOK

* L *

ZOIELI

   

 

BOKTIPS - SORG, KRIS & LIVSÅSKÅDNING

 

Titel
Alla paradis är inte stängda - om förlust och försoning
Författare
Liselotte Johansson
Förlag
Cordia förlag/Trots allt
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
1999
Antal sidor
165
ISBN
91-86082-5
Kommentar
Alla förluster i livet flaggar inte med svarta band. Det är kanske rent av så att de svåraste förlusterna inte är de mest konkreta. Det gör ont att förlora självrespekt, tillit, livsmod och framtidstro. Men det finns En som inte bara söker den förlorade, utan också det förlorade i våra liv.

Liselotte Johansson skriver i den här boken om våra förluster, men också om vägar till försoning. Om att inte torka tårarna för tidigt, om att ha mod att mogna och om att våga bejaka lusten och livsglädjen. Någonstans står en grind på glänt.

Liselotte Johansson är pastor, författare och redaktionsmedlem i tidskrifterna "Trots allt" och "Pilgrim". Hon har tidigare gett ut böckerna "Svarta fåglar" och "Barmhärtighet".

 

Titel
Bönbok för sörjande
Författare
Översättning och bearbetning av Caroline Krook
Förlag
Verbum förlag
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
Antal sidor
64
ISBN
526-2511-7
Kommentar
För en del människor är det naturligt att be och de har inga svårigheter att formulera sin bön. För andra är det ovant och svårt, ibland omöjligt. Det är här skrivna böner kan vara till hjälp. Eftersom vi människor har mycket gemensamt kan andras böner spegla vårt hjärtas önskningar, glädje och oro.

Böner för den som har förlorat en kär anhörig. Även för den som inte är van att be kan bön bli en källa till tröst. I bönen får vi formulera alla våra behov och uttrycka alla våra känslor. Andras erfarenheter av sorg och smärta men också av hopp och förtröstan kan ge oss styrka att gå vidare.

"Gud, jag ropar till dig.
I mig är det mörkt, men hos dig är ljuset.
Jag är ensam, men du överger mig inte.
Jag är orolig, men hos dig är vilan.
Jag är bitter och otålig, men hos dig är tålamodet.
Jag förstår inte dina vägar,
men du vet vägen för mig."

 

Titel
Döden
Författare
Rune Nilsson
Förlag
Uppsala Publishing House
Bandtyp
Inb.
Utgiven
2008
Antal sidor
134
ISBN
.
Kommentar
En enda sak vet vi med säkerhet om livet - det tar slut. Döden har blivit oss så främmande, kanske på grund av att vi nuförtiden så sällan dör i hemmet. Vi vet inte hur vi ska agera när någon anhörig dör, vi vet inte hur vi ska planera vår egen bortgång. Vi vill inte tänka på den, inte prata om den.

Döden - en del av livet tar på ett respektfullt sätt upp vad vi bör tänka på när det gäller vår egen bortgång. Och den är en utmärkt vägledning för dig som håller på att förlora eller har förlorat en anhörig. Här får du svar på angelägna frågor som: Hur upprättas testamente och hur fungerar dödsbon? Hur vill du begravas? Vilka papper bör finnas lättillgängliga vid bortgången? Vilka ska kontaktas när en anhörig dör? Hur kan du bearbeta sorgen och saknaden? Författaren har kompletterat de mer konkreta bitarna med berättelser ur verkliga livet, filosofiska funderingar och tänkvärda dikter. På så sätt fungerar boken både som en praktisk guide och som tröst.

Ur innehållet:

Berätta om ditt liv
Kan den sista resan förberedas?
Hur vill du helst dö?
Vem tar hand om kroppen och själen?
Finns det något efter livet?
Kyrkans roll
Att få sörja färdigt
Håll om, håll tyst, håll ut
Sorgeplatser
En lista för den som sörjer
Begravningen
Ska barnen vara med?
Dödsboet betalar
Bouppteckningen
Testamenten är viktiga

 

Titel
Döden är livsviktig
Författare
Elisabeth Kübler-Ross
Förlag
Bokförlaget Natur och Kultur
Bandtyp
Pocket
Utgiven
2003, första utgåvan 1991
Antal sidor
272
ISBN
9127097269
Kommentar

Detta är Elisabeth Kübler-Ross mest personliga bok. Hon berättar här om några av de nyckelepisoder i sitt liv som gjort henne till pionjär inom vården av döende och ger inblickar i sitt arbete med döende barn genom gripande och numera klassiska fallbeskrivningar. Hon beskriver också några av sina egna nära-dödenupplevelser och anda andliga upplevelser som gjort henne övertygad om att livet fortsätter efter döden.

Elisabeth Kübler-Ross (f 1926) är psykiater och världspionjär när det gäller vården av döende. Hennes böcker om döendet har gått ut i miljonupplagor över hela världen. I Sverige har framför allt de båda böckerna Samtal inför döden (1976) och Döden är livsviktig (1991) blivit uppmärksammade. Kübler-Ross har föreläst och lett workshopar om "livet, döden och övergången" i alla världsdelar.

Översättning Göran Grip

 

Titel
Eftervärme
Författare
Tomas Sjödin
Förlag
Cordia
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
2003
Antal sidor
.
ISBN
9170852723
Kommentar
En man faller död ner vid receptionen på ett turisthotell i Spanien. Mindre än en timme tidigare hade han suttit med sin sambovid ett bord ut mot havet och sagt att han var lycklig. Nu är han död. Tomas Sjödin, som råkar bo på samma hotell, blir uppringd på sitt rum och ombeds ordna en avskedsceremoni. Det blir en natt där förvirrade människor försöker greppa en obegriplig situation. Vad återstår egentligen av en människas tid på jorden när allt tar slut? Frågan om denna livets eftervärme lämnar Sjödin ingen ro. Han gör ett försök att nysta fram kodorden för ett helt liv, i en längtan efter att bygga ett liv som lagrar värme också efter att solen har gått ner.

I den här boken funderar Tomas Sjödin kring vad som gör en människa betydelsefull i sin omgivning. Vad betyder det att ta emot livet som ett lån? Hur uppfattar vi det som är vårt ”ärende” i livet? Vad gör att värmen dröjer sig kvar när hon en gång är borta? Vad är ett livsverk? Det handlar om beredskap, om öppenhet och lyssnande och om att det aldrig är för sent att våga språnget i livet, inte främst för sin egen skull utan för dem man älskar. ”Det goda livet är inget man väljer, utan något man upptäcker”

 

Titel
En bro över mörka vatten - om människorna bakom rubrikerna
Författare
Stig Jonsson & Annika Hagström
Förlag
Cordia
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
1997
Antal sidor
.
ISBN
9170851859
Kommentar
Den tragiska olyckan för några år sedan när en buss från Kista körde in i en bergvägg i Norge skakade om oss. Den kostade tolvbarn och fyra vuxna livet. Stig Jonsson ställdes inför sitt livs svåraste uppdrag, att som kyrkoherde trösta och hjälpa ett helt samhälle i sorg. Omsorg, medmänsklighet och medlidande är nyckelorden i denna skildring av sorg och kris i alla dess olika skepnader. I den här boken delar Stig Jonsson med sig av sina erarenheter och Annika Hagström bidrar med intervjuer som för oss närmare människorna bakom rubrikerna.

 

Titel
Förlust, sorg och vägen tillbaka
Författare
Dorothy Bullitt
Förlag
Svenska förlaget, Liv & Ledarskap AB
Bandtyp
Häftad
Utgiven
2001
Antal sidor
133
ISBN
9177384725
Kommentar

Efter en svår personlig förlust som dödsfall, skilsmässa eller arbetslöshet behöver vi ofta stöd och hjälp. Dorothy Bullitt har, med utgångspunkt i egen och andras förluster, skrivit en bok som tar upp både de praktiska och emotionella sidorna i sorge- och läkearbetet. Enkelt och rättframt, utan att väja för sentimentalitet och plågsamma upplevelser, visar hon vad vi kan göra för att ta hand om oss själva och få nytt grepp om tillvaron.
Livet är inte rättvist och ibland både grymt och svårt, men vi klarar av det mesta. Smärtan måste dock genomlevas, inte bedövas. Här presenteras några givande arbetsmetoder att hålla sig fast i för att göra det lite lättare. En tröstebok, en bok som hjälper oss att hitta vägen tillbaka.

Översättning: Johan Holmér

 

Titel
Gråta har sin tid - tankar om sorg
Författare
Gösta Josefsson
Förlag
.
Bandtyp
.
Utgiven
1997
Antal sidor
.
ISBN
.
Kommentar
Sorgens väg, om den än går genom det tätaste mörker, kan så småningom omslutas av ljus och framtidshopp. Bara genom de egna erfarenheterna kan vi förstå sorgen, och sorgen söker ord. Här finns både texter, bibelcitat och dikter som uttrycker smärta men också tröst.

 

Titel
Guds begränsning - en bok om kärlek
Författare
Lars Björklund
Förlag
.
Bandtyp
.
Utgiven
1999
Antal sidor
.
ISBN
.
Kommentar
Författaren är sjukhuspräst i Uppsala med många års erfarenhet av arbete med bl.a. svårt sjuka barn. Han har då också mött många förtvivlade föräldrar och anhöriga. Han ställer svåra och existensiella frågor till sig själv men finner inga enkla svar. Genom möten med människor och möten med Gud har han fått anledning att fundera över livets djupaste innehåll. En ödmjuk medmänniskas tankar om gemenskap och kärlek.

 

Titel
Hela sorgen
Författare
Iris Kihlman
Förlag
.
Bandtyp
.
Utgiven
1998
Antal sidor
.
ISBN
.
Kommentar
Den här boken är till för dig som är i djup sorg och inte förstår dina egna reaktioner. För dig som har en vän i sorg och vill veta hur du kan hjälpa... Iris Kihlman berättar bl.a. om hur hennes 32-årige son dog av en överdos heroin, och ett halvår senare dör också hennes mor. Varje sorg är unik, men det finns också vissa likheter. Författaren har intervjuat präster, terapeuter, läkare och andra med erfarenheter av sorgearbete. Det är viktigt att vi delar svåra upplevelser med varandra. Att vi talar om sorgen. Mycket lättläst med många vackra och tänkvärda visdomsord.

 

Titel
I dödens gränsland
Författare
Raymond A. Moody
Förlag
Bokförlaget Natur och Kultur
Bandtyp
.
Utgiven
2000
Antal sidor
.
ISBN
9127080137
Kommentar
I dödens gränsland är den första, klassiska nära-dödenboken, som den amerikanske psykiatern Raymond A Moody skrev för tjugo årsedan och som mer än någon annan bok under detta århundrade har påverkat västvärldens syn på döden - och därmed på livet.

Så noggrann var Moody i sin forskning och så väl skrev han sin bok att den fortfarande idag står sig som en fyllig och lättläst introduktion till nära-dödenupplevelsen. Senare tiders forskning har kunnat komplettera men har inte behövt korrigera Moodys upptäckter om vad som händer när en människa dör. Hon upplever att hon:
färdas genom en mörk tunnel
möts av ett starkt, varmt och kärleksfullt ljus
ser sin fysiska kropp utifrån
träffar döda anhöriga
möter en kärleksfull ljusvarelse
återupplever och bedömer sitt liv
återvänder med en ny, mycket positivare syn på både livet och döden
slutar vara rädd för döden

I dödens gränsland är den första, klassiska nära-dödenboken, som den amerikanske psykiatern Raymond Moody skrev för tjugo år sedan och som mer än någon annan bok under detta århundrade har påverkat västvärldens syn på döden - och därmed på livet. Senare tiders forskning har kunnat komplettera men har inte behövt korrigera Moodys upptäckter om vad som händer när en människa dör.

Den första, klassiska nära-dödenboken, som mer än någon annan bok under detta århundrade har påverkat västvärldens syn på döden.

Översättning: Alf Ahlberg

Raymond Moody är psykiater. Andra böcker av Moody på svenska är Frågor vid livets gräns, Ljuset ut ur tunneln, Tidigare-livupplevelser och Återföreningar.

 

Titel
Inga fler dagar inom parantes - Om livet, döden och sorgen
Författare
Annika Borg
Förlag
Wahlström & Widstrand
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
2007
Antal sidor
200
ISBN
.
Kommentar

Annika Borg är präst i svenska kyrkan och doktor i teologi. Inga fler dagar inom parantes är en personlig och stark berättelse om den egna sorgen när hennes älskade pappa insjuknade i cancer och dog.

Det är befriande att slippa höra floskler om att döden är en del av livet och att vi måste lära oss prata mer om döden här i Sverige. I stället har Annika Borg skrivit en bok som tränger in i det allra svåraste - i tomheten och intigheten, i kaoset och ensamheten som drabbar oss när en älskad anhörig dör. Men också i den livsnärvaro och förstärkning av alla upplevelser som sorgen ofta för med sig. Hon vill med sin bok förmedla två saker till människor i sorg. Det ena är att vi inte behöver vara så duktiga när vi sörjer. Och det andra att vi inte ska försöka värja oss mot smärtan.

Detta är en bok för alla som sörjer, för deras omgivning och för vem som helst som vill läsa om det som berör allra djupast - döden. För enligt Annika Borg är det bara kärleken och döden som i grunden förmår skaka om hela vår existens.

 

Titel
Inga röster tystnar helt
Författare
Louis J Kaplan
Förlag
Natur & Kultur
Bandtyp
Utgiven
1997
Antal sidor
ISBN
91-27-05787-9
Kommentar
Redan då barnet är mycket litet inleds det mänskliga samtalet. Denna dialog utgör själva livsnerven i våra liv.
När en älskad människa dör avbryts samtalet, och i sorgearbetet försöker vi återuppta det i någon form. I många fall är det en kreativ process som kan omvandla förlusten till något fruktbart och ge riktning och mening i tillvaron.

Smärtan i att förlora ett barn eller en förälder bildar utgångspunkt för denna djupt gripande bok om det mänskliga samtalets vägar och avvägar.

Vi får läsa om föräldrars ändlösa saknad efter ett förlorat barn och om barns sorg över sina bortgångna föräldrar; om de "galna" mödrarna i Argentina; om föräldrarna till de ungdomar som dog i Lockerbieolyckan och om barn till överlevande från Förintelsen. Kaplan berättar också om sorg och förlust i Sigmund Freuds, Gustave Flauberts och René Magrittes liv.

Översättning Ia Lind

 

Titel
Leva i livet
Författare
Elisabeth Kübler-Ross & David Kessler
Förlag
Svenska förlaget, Liv & Ledarskap AB
Bandtyp
Häftad
Utgiven
2001
Antal sidor
192
ISBN
9177385799
Kommentar

Elisabeth Kübler-Ross är välkänd i Sverige för sina böcker om samtal med människor i livets slutskede. Här har hon tillsammans med David Kessler skrivit en bok om livet, om hur vi bäst kan leva det, och ta vara på det. Författarnas arbete med döende människor har lärt dem att det hela tiden är de stora frågorna som dyker upp när man ser tillbaka på sitt liv: äkthet, kärlek, förluster... Och i form av lektioner med dessa titlar, lektioner för livet, byggs boken upp.
Livets ändlighet kan kanske synas vara en pessimistisk utgångspunkt. Men så är det inte alls. Med enkelhet och personlig närvaro talar här två människor med visdom och positiv livssyn om lycka, om förlåtelse, och om tid - men framför allt om storheten i att få vara den man verkligen är.

Översättning: Lars Göran Larsson

 

Titel
Livets hjul
Författare
Elisabeth Kübler-Ross
Förlag
Bokförlaget Natur och Kultur
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
1998
Antal sidor
295
ISBN
9127069834
Kommentar
Det här är Elisabeth Kübler-Ross sista bok och hennes testamente till världen.
Efter ett mordbrandsattentat på hennes hem och efter en kraftig hjärnblödning som lett till förlamning av vänstra sidan gör nu "dödsdamen" sig redo för sin egen död – eller för att få avlägga examen som hon själv uttrycker det.

Från en liten ensam stuga i öknen i Arizona berättar hon om ett stormigt liv i dödens närhet, sammanfattar det hon lärt sig och beskriver det som hon kommit att se som meningen med vårt liv. Hon skriver att hon håller på att lära sig tålamod och underkastelse, något som är mycket svårt för henne och som hon skjutit upp i hela sitt liv.

För alla dem som läst hennes förra bok, Döden är livsviktig, kompletterar Livets hjul bilden och berättar även om det som inte kom med där. Kübler-Ross berättar om sin uppväxt, om sin fars död och om sin första föreläsning om döden. Hon skriver också om en sexskandal i San Diego som fick omvälvande konsekvenser och om varför hon till slut flyttade från Kalifornien till Virginia.

I denna bok får vi följa hur hon utvecklar sin lära om döendets fem stadier och dödens fyra stadier, inklusive en smått komisk redogörelse för hur det kändes för henne själv att, som hon ser det, faktiskt själv dö en gång då hennes hjärta krånglade. I ett avslutande kapitel summerar hon vad livet lärt henne och vad hon väntar sig av döden.

Översättning Göran Grip

Elisabeth Kübler-Ross (f 1926) är psykiater och världspionjär när det gäller vården av döende. Hennes böcker om döendet har gått ut i miljonupplagor över hela världen. I Sverige har framför allt de båda böckerna Samtal inför döden (1976) och Döden är livsviktig (1991) blivit uppmärksammade. Kübler-Ross har föreläst och lett workshopar om "livet, döden och övergången" i alla världsdelar.

 

Titel
Ljus från himlen - berättelser om gudsnärvaro och änglavakt
Författare
Inger Waern
Förlag
Libris
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
2006
Antal sidor
270 sidor
ISBN
.
Kommentar
När något större tar över

När Inger Waern bad människor berätta om hur andliga upplevelser förändrat deras liv, strömmade svaren in. I Ljus från himlen har hon samlat berättelserna om änglabesök, bönesvar och övernaturliga möten mitt i det vardagliga.

 

Titel
När dagarna är räknade - vandring i sorgens landskap
Författare
Eyvind Skeie
Förlag
Libris
Bandtyp
.
Utgiven
1997
Antal sidor
143
ISBN
.
Kommentar
9171951601

 

Titel
När du sörjer - första hjälpen för själen
Författare
Elizabeth Stalling
Förlag
Bokförlaget Libris
Bandtyp
Häftad
Utgiven
2000
Antal sidor
.
ISBN
9171953809
Kommentar
Ingenting kommer någonsin att bli som förut. Insikten drabbar med full kraft -- och sorgen har sin tid, tar sin tid. Men ocksåi sorgens landskap finns en väg. En skärva ljus ger mod för ännu ett steg -- en resa du inte gör ensam.

En praktisk bok fylld med vardagströst och uppmuntran - utan att bli banal. Den är inte för genomläsning utan läses bäst portionsvis.

 

Titel
När livet går sönder - en bok om kriser och hur vi möter dem
Författare
Cecilia Wikström
Förlag
Uppsala Publishing House
Bandtyp
Häftad
Utgiven
2004
Antal sidor
192
ISBN
91-7005-271-9
Kommentar
Ett dödsfall i familjen, en olycka på arbetsplatsen eller en traumatisk skilsmässa – alla råkar vi förr eller senare ut för något som gör att livet faller i bitar. Vi drabbas själva eller också är det nära och kära, vänner eller arbetskamrater som hamnar i kris. Många måste också i sitt arbete ta sig an personer som befinner sig i en krissituation.
Att vi undviker att tänka och tala om dessa viktiga frågor betyder inte att vi undgår kriser. Vår ovana och ovilja att konfronteras med dem gör att vi upplever att vi står handfallna när en svår situation verkligen uppstår. Om vi inte har övat oss att möta kriser blir det ännu svårare att hantera de egna personliga kriserna och att vara ett stöd för våra medmänniskor som befinner sig i kris.

Den här boken tar upp konkreta frågor och beskriver på ett klart och tydligt sätt hur krisens förlopp ser ut, vad som händer när en anhörig, vän eller arbetskamrat dör, hur man kan förbereda sig inför det allra svåraste och hur man går vidare i livet. Den innehåller många konkreta exempel från verkligheten, övningar för att vara förberedd på det värsta samt checklistor för hur man kan agera. Kort sagt hjälper dig boken att möta kriser. Den vänder sig både till dig som enskild person och till dig som i ett företag eller i en organisation har som uppgift att agera i krissituationer: som chef eller personalansvarig – eller helt enkelt som arbetskamrat och medmänniska.

För varje bok som säljs kommer förlaget att skänka 50 kr till Radiohjälpen.

 

Titel
När träden avlövas ser man längre från vårt kök
Författare
Tomas Sjödin
Förlag
Cordia
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
1996
Antal sidor
.
ISBN
9186082531
Kommentar
Det här är en mycket personlig bok. Två av Tomas Sjödins barn är gravt handikappade. En odiagnosticerad hjärnsjukdom gör dem sakta sämre. Hur ser vardagen ut? Hur orkar man? Hur tänker man och vad händer med gudstron när idyllen går sönder? En stark berättelse, oerhört gripande men egentligen inte sorglig.

 

Titel
Nära döden - nära livet: en bok om mod och livsvilja
Författare
Kati Falk
Förlag
.
Bandtyp
.
Utgiven
1999
Antal sidor
.
ISBN
.
Kommentar
Vi står ofta handfallna inför oförutsedda tragiska händelser. Hur ska vi hantera sorgen och alla känslor som väller fram? Hur går vi vidare? Här berättar människor själva om svårigheter som drabbat dem och hur de tagit sig igenom dem.

 

Titel
Närmare ljuset - om barns nära-döden-upplevelser
Författare
Paul Perry & Melvin Morse
Förlag
Natur & Kultur
Bandtyp
.
Utgiven
1991
Antal sidor
.
ISBN
91-27-02795-3
Kommentar
"Så här berättar en treårig pojke om en nära-dödenupplevelse som han hade haft när han var bara nio månader gammal:

Jag såg sköterskor och läkare som stod lutade över mig och försökte väcka mig. Jag flög ut ur rummet och ut i väntrummet där jag såg farfar och farmor som satt och grät och höll om varandra. Jag tror de trodde att jag skulle dö.

Den amerikanska barnläkaren Melvin Morse sammanfattar tio års intensiv och banbrytande forskning kring barns nära-dödenupplevelser och kommer med många nya och överraskande upptäckter kring detta gåtfulla fenomen.

Nära-dödenupplevelser kan inte vara enbart en produkt av kulturell eller religiös programmering, eftersom även små barn har likadana NDUer som vuxna.
Det är inte smärtstillande eller lugnande medel som framkallar NDU.
NDUn har ett anatomiskt säte i hjärnan, vilket man funnit vid elektrisk stimulering av höger tinninglob.
Dr Morse diskuterar också hur vi kan använda oss av kunskapen om NDUn för att lindra vår rädsla för döden och lära oss att bättre ta hand om våra döende patienter."

Originaltitel: Closer to light - Learning from children's near-death experiences
Översättning Göran Grip

 

Titel
Om livet och döden
Författare
Dalai Lama XIV
Förlag
AB Wahlström & Widstrand
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
2004
Antal sidor
219
ISBN
9146203087
Kommentar
"Vem skapar karma? Det är vi själva som genom våra handlingar skapar karma."

Vägledning om döden och livet är ett viktigt redskap i den buddistiska strävan att nå bästa möjliga inkarnation och slutligen den eviga saligheten, men Dalai Lamas visdom och hans konkreta råd om hur vi kan förbereda oss inför döden är allmänmänskliga.

Originaltitel: Advice on Dying
Översättning: Anna Bornstein

 

Titel
Oväntad död, förväntad sorg - En etnologisk studie av sörjandets processer
Författare
Britta Lundgren
Förlag
Carlssons
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
2006
Antal sidor
182 sidor
ISBN
.
Kommentar
Det som inte får hända
En ung tvåbarnsmamma undrar vem som ringer på dörren till familjens hus sent en kväll i november. Utanför står en man och en kvinna och försäkrar sig noga om att de har kommit till rätt person. De berättar att hennes sambo omkommit i en bilolycka samma kväll. Inifrån huset ropar fyraårige sonen och frågar vem det var som kom.

Britta Lundgren skriver i Oväntad död, förväntad sorg om sorgearbetet som följer efter dödsfall orsakade av svåra olyckor. Hon låter de efterlevande berätta, och vill på så sätt säga något väsentligt om just dessa människors erfarenheter, men också något allmängiltligt om vilka uttryck död och sorg tar sig i Sverige idag.

Ur innehållet:
I förlustens strålkastarljus
Att förlora ett barn
Familjesorg

 

Titel
Praktisk krishantering
Författare
Regina Birkehorn
Förlag
.
Bandtyp
.
Utgiven
2001
Antal sidor
119
ISBN
91-631-0710-4
Kommentar
”Praktisk Krishantering” presenterar Head On-metodiken, som ger psykologins baskunskaper en vardagsbetoning. På ettenkelt, praktiskt, konkret och pedagogiskt sätt förklarar metoden hur du ska kunna hjälpa människor utan att själv bränna ut dig.

Alla människor kan när som helst i livet hamna i en krissituation. Kris är ett tillstånd av ordlöshet till följd av en situation som berör individen känslomässigt. Ju starkare det inträffade berör personen i fråga desto mer kännbar blir reaktionen. T.ex. en nära anhörigs bortgång eller en separation kan orsaka en livskris.

Boken är skriven både till dig som själv går igenom eller har gått igenom en personlig kris och till dig som har rollen som hjälpare till andra personer i kris."

www.naudiz.se

 

Titel
Profeten
Författare
Kahlil Gibran
Förlag
Proprius Förlag
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
Första gången 1923 i USA, 1977 i Sverige
Antal sidor
91
ISBN
91-7118-266-7
Kommentar
Kahlil Gibran föddes i Libanon 1883, men flyttade till USA, där han levde fram tills sin död 1931. Han var både konstnär och författare. Boken Profeten, som han jobbat på sedan han var 15 år, utkom i USA 1923 och blev en omedelbar succé som översatts till över tjugo språk. I Profeten har han sammanfattat sitt livs religiösa och filosofiska budskap och många är det som har reciterat delar av budskapen vid bröllop, barndop och begravningar. Boken är läsvärd oavsett om man är ateist eller vilken religion man än tillhör.

"Om glädje och sorg -

Er glädje är er sorg utan mask. Samma källa, från vilket ert skratt porlar, har ofta varit fylld med era tårar. Och hur kan det vara annorlunda? Ju mer sorgen urholkar er varelse, desto mer glädje kan ni rymma. Är inte den bägare, som innehållert ert vin, just den bägare som brändes i krukmakarens ugn? Är inte den luta, som lugnar er ande, samma stycke trä som urholkades med knivar?

Då ni är lyckliga, skåda djupt in i era hjärtan och ni skall finna att endast det, som berett er sorg, nu ger er glädje. Då ni är sorgsna, blicka åter in i ert hjärta, och ni skall se att ni i verkligheten gråter över det, som en gång skänkt er glädje.

Några av er säger: "Glädjen är större än sorgen", och andra säger: "Nej sorgen är större". Men jag säger er, att de är oskiljaktiga. Tillsammans kommer de, och när den ene sitter ensam med er vid bordet, kom då ihåg att den andre sover i er säng. I sanning, ni är som en våg mellan er sorg och er glädje. Endast då vågskålarna är tomma, är ni stilla och i jämvikt. När skattmästaren lyfter er för att väga sitt guld och sitt silver, måste er glädje eller er sorg, antingen stiga eller falla."

 

Titel
Sorgbearbetning : ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall
Författare
John W. James & Russell Friedman
Förlag
Svenska Institutet för Sorgbearbetning
Bandtyp
Häftad
Utgiven
2003
Antal sidor
.
ISBN
9197479608
Kommentar
"Obearbetad sorg kan få livslånga negativa effekter på din förmåga att känna lycka. Utifrån sina egna och andras erfarenheter belyser författarna vad sorg är och hur det är möjligt att bearbeta sin sorg för att återfå sin ursprungliga energi och livslust. Boken Sorgbearbetning ger sörjande tillgång till ett väl beprövat handlingsprogram, med övningar för att läka sorgen och smärtan efter förlusten. Principerna som beskrivs i boken kan förändra livet för alla som vill återfå sin ursprungliga livskraft.

“Denna bok är obligatorisk läsning för alla mina klasser. Ju mer jag använder mig av boken, desto mer inser jag att obearbetad sorg är den största anledningen till personliga problem. Boken är den enda jag känner till som både beskriver problemet och samtidigt erbjuder en lösning.” – Bernard McGrane, Professor i sociologi vid Chapman University

John W James och Russell Friedman har arbetat med sörjande i mer än tjugo år. De har även arbetat som konsulter åt tusentals fackmän på området och erbjuder seminarier och certifieringskurser över hela USA och Kanada."

Org. titel: The Grief Recovery Handbook
Översättning: Anders Magnusson

 

Titel
Sorgen söker ord
Författare
Sif Hermansson
Förlag
Liber
Bandtyp
.
Utgiven
1985
Antal sidor
.
ISBN
.
Kommentar
.

 

Titel
Sorgen är kärlekens pris
Författare
Gillis Edman
Förlag
Tre Böcker Förlag AB
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
2005
Antal sidor
159
ISBN
91-7029-582-4
Kommentar

Du fattas mig!
Saknaden efter en älskad människa som dött är en stark och personlig livsupplevelse. Tomheten efter en nära vän, en förälder eller ett barn som ryckts ifrån mig känns svår att bära. Kan såren läkas? Kan livet bli helt igen?

Sorgen är kärlekens pris är en bok om sorgens olika ansikten. Om smärta, gråt och förtvivlan. Men också om kärlek, värme och relationer. Om hopp och om att livet, trots allt, kan vara möjligt att leva.

Gillis Edman är begravningsentreprenör och föreläsare bosatt och verksam i Göteborg. Sorgen är kärlekens pris är hans debut som författare och bygger på närmare 30 års erfarenhet av möten med människor i sorg.

Gillis föreläsningar riktar sig till sjukvårdspersonal, skolor, konfirmander, föreningar m.fl.

 

Titel
Starka känslor - Affekter och emotioner i möten med människor
Författare
Jacob Carlander
Förlag
Gothia
Bandtyp
Mjukband
Utgiven
2006
Antal sidor
144
ISBN
.
Kommentar
Starka känslor ger vägledning i situationer där en patient eller klient fastnat och envist klamrar sig fast i en "stark" känsla: en hållning som kan förmörka livet och relationerna till andra. Det kan handla om ilska, sorg, förtvivlan, skam, misstänksamhet och rädsla. Läs om de senaste rönen inom affektpsykologisk forskning, där kropp och själ hör ihop i en oskiljaktig förening.

Jacob Carlander är leg psykoterapeut och teologie licentiat.

 

Titel
Ta det som en man - när män och kvinnor sörjer olika
Författare
Steinar Ekvik
Förlag
Cordia
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
2006
Antal sidor
79 sidor
ISBN
.
Kommentar
Män och kvinnor hanterar inte sorg och kriser på samma sätt. Denna bok fokuserar på det maskulina sättet att reagera, vilket ibland har fått en negativ stämpel. Men det är ingen som sörjer på ett riktigt sätt och en annan på ett felaktigt sätt.

Ta det som en man har som mål att öka förståelsen för varandra och att lära oss inse hur krävande det är att leva med såriga och svåra känslor, så att de bägge könen inte stänger in varandra i sitt eget mönster. Många har liten kunskap och erfarenhet i mötet med sin egen och andras sorg. Detta kan skapa problem i parförhållandet.

Det är inte bara kultur, miljö, historia och traditioner som påverkar våra könsroller. Även fysiska skillnader mellan kvinnor och män får följder för hur vi reagerar i mötet med sorg och förlust. Läs bland annat om mäns möte med sjukdom, sorg och sexualitet samt på vilket sätt sorgens uttryck är olika.

Steinar Ekvik är sjukhuspräst i Norge med lång yrkeserfarenhet.

 

Titel
Timme för timme, dag för dag. - Min väg genom sorgen.
Författare
Cyndee Peters
Förlag
Bokförlaget Trevi
Bandtyp
.
Utgiven
1988
Antal sidor
.
ISBN
.
Kommentar
Cyndee Peter skriver av egen erfarenhet. Under 1985 förlorade hon sin man och sin mor inom loppet av ll dagar. Hon har skrivit två mycket uppskattade böcker, Timme för Timme, Dag för Dag 1988 och Vidare, 1994.

 

Titel
Utan mörker inget ljus - om sorg och försoning
Författare
UllaBritt Berglund
Förlag
Forum
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
2006
Antal sidor
270
ISBN
.
Kommentar
Boken tar upp det akuta sorgearbetet, sorgens olika faser, hur man som barn hanterar mötet med döden liksom den kollektiva sorgen då en grupp människor, en arbetsplats eller ett helt land drabbas. Allt som är en förlust kan bli föremål för sorg - att förlora hälsan, sitt arbete, sin tro, sin kärlek, sin ekonomi...

Läs om hur sorgen följer ett mönster av förnekande, bearbetning och accepterande - och om det fjärde stadiet av kreativ nyorientering. Vidare ser den kvinnliga och den manliga sorgen olika ut. Läs även om den kreativa sorgen - om hur religionen och konsten öppnar människor i sorg för nya kreativa vägar. Och om försoningens hemlighet - att inte lagra synd och skuld mentalt. Försoning kräver själsstyrka och det läkande beslutet att förlåta är vårt eget, ingen kan göra det åt oss.

UllaBritt Berglund är domkyrkokaplan vid Storkyrkan i Stockholm och en mycket uppskattad föreläsare.

 

Titel
Vidare
Författare
Cyndee Peters
Förlag
Bokförlaget Trevi
Bandtyp
.
Utgiven
1994
Antal sidor
.
ISBN
.
Kommentar
Kriser hör till livet, de är oundvikliga. Alla människor råkar förr eller senare ut för dem. Kriser och den process de tvingar oss igenom kan till slut berika våra liv. De förändringar som kriser tvingar oss till kan till slut öppna dörrar till oanade möjligheter. Det vi förlorar genom krisen kan aldrig återställas. Men vi kan, om vi är beredda att göra det som krävs av oss, återfå kontrollen över våra liv och den framtidstro som vi trodde var förlorad för alltid, skriver Cyndee Peters.

 

Upp

 

   

 

BOKTIPS

Att bemöta sorg

Att mista barn

Barn igen

Barnlängtan

Barn och sorg

Begravning

Engelska böcker

För barnen

Livets slutskede

Lyrik

Nordisk litteratur

Sorg, kris och livsåskådning

Änglar

Övrigt

 
 
 

 

¤ ¤ ¤
¤ Bokmärk denna sida. ¤ online ¤

© Copyright www.zoieli.se - All rights reserved.