HEM

* Ä *

I VÄNTAN
PÅ VENDELA

FÖRLOSSNINGEN

FÖRSTA DAGARNA

PÅKLÄDNINGEN

BEGRAVNINGEN

TIDEN EFTERÅT

TACK

* L *

TANKAR TILL VENDELA

HÖGTIDER

* S *

VENDELAS NAMN

STJÄRNTECKEN

MÅNADSSTENAR

* K *

HANTERA SORG

BEMÖTA SORG

FÖRENINGAR

ARTIKLAR

ORDLISTA

BOKTIPS

* A *

FOTON

BILDER

GRAFIK

E-KORT

* D *

DIKTER

KLOKA ORD

ÄNGLAORD

SÅNGTEXTER

MUSIKTIPS

* E *

GRAVPYSSEL

ÄNGLAPYSSEL

MINNESSAKER

* Ä *

ÄNGLAVÄNNER

MINNESDAGAR

* N *

BARNLÄNGTAN

GRAVID IGEN

BARN IGEN

LILLASYSTER VILDA

LILLASYSTER VEGA I HIMLEN

* G *

ÄNGLARINGEN

ÄNGLAFORUM

* E *

LÄNKAR

GÄSTBOK

* L *

ZOIELI

   

 

BOKTIPS - ATT BEMÖTA SORG

 

Titel
För levande och döda - om att bearbeta sorg
Författare
Gösta Karf
Förlag
Cordia
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
2005
Antal sidor
180
ISBN
9170853177
Kommentar
”Det är en sommarsöndag, det är varmt och inte ett moln på himlen. Alla problem är på ljusårs avstånd.” Så inleder Gösta Karf sin berättelse om olyckshändelsen som skulle förändra hans och den övriga familjens liv i grunden – den som låg inte på ljusårs utan bara några timmars avstånd. Gösta Karf skriver naket och gripande om hur det känns att förlora ett barn, om sorgen efter barnet men också om möjligheterna att bearbeta sorgen. Livet kan aldrig bli som det var före olyckan, men traumat kan förhindras att bli livshotande.

Boken tar också upp aspekter om vad räddningstjänst, sjukvårdspersonal och andra instanser som kommer i kontakt med de anhöriga kan göra för att lindra smärtan eller i alla fall inte förvärra den. Och hur ska man lägga orden som granne, vän, arbetskamrat?

För levande och döda är en viktig bok inte bara för föräldrar som förlorat ett barn, den är en skakande men samtidigt tröstande text om människans förmåga att klara sig igenom också det tyngsta livet har att erbjuda.

Gösta Karf har mångårig erfarenhet av psykosocialt arbete, krispsykologi och själavård på riks- och lokalnivå i Finland, där han är bosatt.

 

Titel
Hur man möter människor i sorg
Författare
Gurli Fyhr
Förlag
Bokförlaget Natur och Kultur
Bandtyp
Häftad
Utgiven
2003
Antal sidor
224
ISBN
9127096505
Kommentar
Denna bok riktar sig till alla som möter vuxna människor i sorg och även till sörjande som vill förstå sina egna reaktioner. Den behandlar inte bara sorg vid dödsfall utan vid olika typer av stora förluster, mer eller mindre tydliga. Den visar hur medmänniskor och yrkesmänniskor kan bemöta sorgen utan att skada.
Boken beskriver inte hur man behandlar sorg. Behandling innebär ett aktivt ingrepp i sorgeprocessen, på samma sätt som en operation är ett aktivt ingrepp i kroppen. Därför är behandling också förbehållen yrkespersoner som har teoretisk och praktisk kunskap dels om diagnostik och behandling av sorg, dels om människors psykiska förutsättningar och resurser att klara av psykiska påfrestningar.

Men även om uppgiften inte är att behandla sorgen, är bemötandet viktigt. Bara en del av alla sörjande behöver behandling, men alla sörjande behöver ett bemötande som tar hänsyn till det som är unikt i deras behov när de sörjer. Sorgen är i de allra flesta fall en fullständigt normal psykisk sårläkningsprocess som utför sitt arbete på egen hand, om det bara finns förutsättningar (tid, trygghet, bemötande) för det i den drabbades omgivning.

Hur man möter människor i sorg beskriver enkelt, lättläst och med klargörande exempel varför vi sörjer, hur sorgens allmänna och individuella drag kan se ut och varför vi sörjer så olika. Boken skildrar vad som krävs för att den drabbade ska kunna utföra sorgearbete och hur barndomen påverkar en vuxen människas sorg. Den ger också svar på många andra frågor om sorg.

Denna bok vänder sig till alla människor som möter sorg. Den är även kurslitteratur i sjuksköterske- och sjukgymnastprogrammet.

Häftad populärutgåva, andra utgåvan.
Gurli Fyhr är fil dr, docent, leg psykolog, leg psykoterapeut, universitetslektor och forskare vid Karolinska institutet i Stockholm. Hon har forskat, undervisat och arbetat yrkesmässigt med sorg och sörjande i olika sammanhang i nära 30 år.

 

Titel
Medan sorgen läker - hur du kan förstå och hjälpa din vän som sörjer
Författare
Kerstin Propper
Förlag
Propper förlag
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
2003
Antal sidor
170
ISBN
9197166669
Kommentar
"Värna om din sörjande vän.

När det känns som om du inte räcker till för en vän i sorg, så kan denna lilla tröstebok hjälpa. Medan sorgen läker visar hur du stöttar och tröstar, t. ex vid förlusten av ett barn, när en anhörig tagit sitt liv, vid dödsolyckor eller vid dödsfall efter långvarig sjukdom.

Inte sällan händer det att omgivningen drar sig undan en människa i djup sorg - kanske av rädsla för att inte kunna säga de rätta sakerna. Men det finns egentligen bara en sak som den sörjande kan ha riktigt svårt att förlåta: att vännerna inte fanns där när smärtan var som störst!"

 

Titel
Medmänniska i kris
Författare
Karl-Erik Lindefors
Förlag
Verbum
Bandtyp
.
Utgiven
1990
Antal sidor
.
ISBN
91-526-1692-4
Kommentar
.

 

Titel
Modet att ingenting göra - en bok om det svåra mötet
Författare
Lars Björklund
Förlag
Libris förlag
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
2003
Antal sidor
112
ISBN
91-7195-643-3
Kommentar
En bok som handlar om hur man bemöter sorg. Läsvärd för både de som har sorg och för de som möter sorg.

Lars Björklund har arbetat länge som sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala, men jobbar nu som präst och själasörjare i Sigtunastiftelsen, samt reser runt och föreläser.

"När vi möter någon som drabbas av det svåraste i livet har vi ofta ingenting att ge. Men ändå känns det som om man borde göra något.
- I det svåra mötet är gåvan redan given när vi möts. Jag är där för en annan människas skull och det krävs inget mer av mig. Inser vi det, öppnas möjligheten för ett djupt och innerligt möte - ett möte där ingen har övertaget och ingen kräver något tillbaka."

Citatet är från en intervju med Lars Björklund i DN 22 maj 2003.

 

Titel
När barn föds döda
Författare
Ingela Rådestad
Förlag
Studentlitteratur AB
Bandtyp
Häftad
Utgiven
1998
Antal sidor
124
ISBN
9144006403
Kommentar
Alla graviditeter slutar inte med ett levande friskt barn. Denna bok handlar om när barn föds döda och när föräldrarna inte får möta sitt barn levande ens ett kort ögonblick. Varje år mister cirka 350 föräldrapar i Sverige sitt barn på detta sätt.

Boken vänder sig till studerande och personal som i sitt yrke kommer i kontakt med föräldrar som mister sitt barn. I boken ges riktlinjer för ett professionellt omhändertagande. Texten är i många avseende konkret och praktiskt inriktad och behandlar frågor som hur beskedet om barnets död lämnas, smärtlindring under förlossningen, fotografering av ett dött barn, insamlande av minnesföremål, hur en obduktion går till, stöd till föräldrarna efter förlossningen och vård under en kommande graviditet.

 

Titel
När en anhörig eller vän blir svårt sjuk
Författare
Marie Henschen
Förlag
Vårdförlaget
Bandtyp
Inb.
Utgiven
2007
Antal sidor
159
ISBN
.
Kommentar

En handbok om hur man närmar sig en svårt sjuk och hanterar frågor om sjukdom, död, begravning och sorg.

Det här är en handbok för dig som har en närstående som är svårt sjuk. Du får råd och stöd i frågor om smärtlindring, hur ni kan samtala och hur du bemöter ångest. I boken ingår också frågeställningar omkring dödshjälp, hur det kan kännas i och omkring dödsögonblicket och efter döden, samt några böner och psalmer.

 

Titel
När ett barn har dött - hur du kan hjälpa sörjande föräldrar
Författare
Bonnie Hunt Conrad
Förlag
Slussen
Bandtyp
.
Utgiven
1998
Antal sidor
.
ISBN
.
Kommentar
Den här lilla boken på ca. 50 sidor är tillägnad alla som frågar: "Hur kan jag hjälpa?" Författaren skriver ner sina egna erfarenheter och upplevelser om vad som händer när ett barn dör och hur omgivningen bäst kan stötta och hjälpa. Boken är också tillägnad alla sörjande föräldrar som öppnat sina hjärtan och beskrivit sin sorg.

 

Titel
När livet går sönder - en bok om kriser och hur vi möter dem
Författare
Cecilia Wikström
Förlag
Uppsala Publishing House
Bandtyp
Häftad
Utgiven
2004
Antal sidor
192
ISBN
91-7005-271-9
Kommentar
Ett dödsfall i familjen, en olycka på arbetsplatsen eller en traumatisk skilsmässa – alla råkar vi förr eller senare ut för något som gör att livet faller i bitar. Vi drabbas själva eller också är det nära och kära, vänner eller arbetskamrater som hamnar i kris. Många måste också i sitt arbete ta sig an personer som befinner sig i en krissituation.
Att vi undviker att tänka och tala om dessa viktiga frågor betyder inte att vi undgår kriser. Vår ovana och ovilja att konfronteras med dem gör att vi upplever att vi står handfallna när en svår situation verkligen uppstår. Om vi inte har övat oss att möta kriser blir det ännu svårare att hantera de egna personliga kriserna och att vara ett stöd för våra medmänniskor som befinner sig i kris.

Den här boken tar upp konkreta frågor och beskriver på ett klart och tydligt sätt hur krisens förlopp ser ut, vad som händer när en anhörig, vän eller arbetskamrat dör, hur man kan förbereda sig inför det allra svåraste och hur man går vidare i livet. Den innehåller många konkreta exempel från verkligheten, övningar för att vara förberedd på det värsta samt checklistor för hur man kan agera. Kort sagt hjälper dig boken att möta kriser. Den vänder sig både till dig som enskild person och till dig som i ett företag eller i en organisation har som uppgift att agera i krissituationer: som chef eller personalansvarig – eller helt enkelt som arbetskamrat och medmänniska.

För varje bok som säljs kommer förlaget att skänka 50 kr till Radiohjälpen.

 

Titel
När möte blir avsked - om att sörja ett mycket litet barn
Författare
Ingela Rådestad
Förlag
Almqvist & Wiksell
Bandtyp
Häftad
Utgiven
1988
Antal sidor
104
ISBN
91-21-13604-1
Kommentar

Ingela Rådestad är barnmorska och mamma till tre barn. Det första barnet, Ellen, dog strax före födseln.

Boken handlar om sorgen efter förlusten av ett mycket litet barn och riktar sig till studerande och personal inom sjukvården. Budskapet är enkelt: Medverka till att föräldrarnas möte med barnet, som också är ett avsked, blir ett fint minne.

Boken är även skriven för dig som förlorat ett barn. Förhoppningsvis kan berättelserna bryta något av den isolering man kan känna som drabbad förälder. Kanske också boken kan förmedla en tro på framtiden och att det ur den djupa smärtan kan växa fram värden i livet som man tidigare inte varit medveten om.

 

Titel
Plötslig oväntad död - att ta hand om anhöriga i akut kris
Författare
Maria Kock-Redfors, Illustratör: Lisbeth Kinberg-Isaksson
Förlag
Warne förlag AB
Bandtyp
Häftad
Utgiven
2002
Antal sidor
.
ISBN
918642534X
Kommentar
Plötslig oväntad död. Att ta hand om anhöriga i akut kris. Boken är en väckarklocka och inspirationskälla samt ett stöd för all sjukvårdspersonal som arbetar med anhöriga till plötsligt och oväntat avlidna.

 

Titel
Praktisk krishantering
Författare
Regina Birkehorn
Förlag
.
Bandtyp
.
Utgiven
2001
Antal sidor
119
ISBN
91-631-0710-4
Kommentar
”Praktisk Krishantering” presenterar Head On-metodiken, som ger psykologins baskunskaper en vardagsbetoning. På ett enkelt, praktiskt, konkret och pedagogiskt sätt förklarar metoden hur du ska kunna hjälpa människor utan att själv bränna ut dig.

Alla människor kan när som helst i livet hamna i en krissituation. Kris är ett tillstånd av ordlöshet till följd av en situation som berör individen känslomässigt. Ju starkare det inträffade berör personen i fråga desto mer kännbar blir reaktionen. T.ex. en nära anhörigs bortgång eller en separation kan orsaka en livskris.

Boken är skriven både till dig som själv går igenom eller har gått igenom en personlig kris och till dig som har rollen som hjälpare till andra personer i kris."

 

Titel
Sorgerådgivning och sorgeterapi - En bok för alla som möter och vill hjälpa sörjande
Författare
J. William Worden
Förlag
Svenska institutet för sorgbearbetning
Bandtyp
Mjukband
Utgiven
2006
Antal sidor
257
ISBN
.
Kommentar
Sorg och smärtsamma förluster

Läs om olika metoder att hjälpa människor som råkat ut för förluster av olika slag, t ex vid självmord, plötslig död, plötslig spädbarnsdöd, missfall, dödfödda, abort, anteciperade förluster och AIDS. Författaren förklarar utförligt olika typer av sorgreaktioner, sorgerådgivning, sorgeterapi m.m.

J. William Worden är professor i psykologi vid Harvard Medical School och vid Rosemead School of Psychology i Kaliforninen. Sedan över 30 år fokuserar han på frågeställningar kring livshotande sjukdomar och beteenden samt sorgterapi.

Ur innehållet:
Bindningsteori
När är sörjandet över?
Att identifiera en sörjande som är i riskzonen
Att diagnosticera komplicerad sorg
Anteciperad sorg

Översättning: Lennart Brohed

Upp

 

   

 

BOKTIPS

Att bemöta sorg

Att mista barn

Barn igen

Barnlängtan

Barn och sorg

Begravning

Engelska böcker

För barnen

Livets slutskede

Lyrik

Nordisk litteratur

Sorg, kris och livsåskådning

Änglar

Övrigt

 
 
 

 

¤ ¤ ¤
¤ Bokmärk denna sida. ¤ online ¤

© Copyright www.zoieli.se - All rights reserved.