HEM

* Ä *

I VÄNTAN
PÅ VENDELA

FÖRLOSSNINGEN

FÖRSTA DAGARNA

PÅKLÄDNINGEN

BEGRAVNINGEN

TIDEN EFTERÅT

TACK

* L *

TANKAR TILL VENDELA

HÖGTIDER

* S *

VENDELAS NAMN

STJÄRNTECKEN

MÅNADSSTENAR

* K *

HANTERA SORG

BEMÖTA SORG

FÖRENINGAR

ARTIKLAR

ORDLISTA

BOKTIPS

* A *

FOTON

BILDER

GRAFIK

E-KORT

* D *

DIKTER

KLOKA ORD

ÄNGLAORD

SÅNGTEXTER

MUSIKTIPS

* E *

GRAVPYSSEL

ÄNGLAPYSSEL

MINNESSAKER

* Ä *

ÄNGLAVÄNNER

MINNESDAGAR

* N *

BARNLÄNGTAN

GRAVID IGEN

BARN IGEN

LILLASYSTER VILDA

LILLASYSTER VEGA I HIMLEN

* G *

ÄNGLARINGEN

ÄNGLAFORUM

* E *

LÄNKAR

GÄSTBOK

* L *

ZOIELI

   

 

BOKTIPS - BARN OCH SORG

 

Titel
Att möta små barns sorg - en bok för förskolan
Författare
Nils Andersson
Förlag
Rädda barnen
Bandtyp
.
Utgiven
1995
Antal sidor
.
ISBN
.
Kommentar
.

 

Titel
Att ta avsked - Ritualer som hjälper barnet genom sorgen
Författare
Atle Dyregrov
Förlag
Rädda Barnen förlag
Bandtyp
Häftad
Utgiven
1995
Antal sidor
.
ISBN
9188726126
Kommentar
En utomordentlig faktabok om hur barn bör förberedas i svåra situationer och hur de sörjer och bearbetar sorg i olika åldrar.

Den är lätt att läsa och författaren är en erfaren barnpsykolog. Den kan med fördel användas som uppslagsbok. Barns sorg ändrar sig med tiden och boken tar också upp många olika situationer som t.ex. kontakten med skolan och ger kloka råd om hur man kan göra.

 

Titel
Barn i sorg
Författare
Atle Dyregrov
Förlag
Studentlitteratur AB
Bandtyp
Häftad
Utgiven
1990
Antal sidor
116
ISBN
9144311818
Kommentar
Syftet med denna bok är att ge vuxna en bättre förståelse av barns sorgereaktioner i olika utvecklingstadier. Boken tar upp barns tankar och reaktioner när döden drabbar föräldrar, syskon, vänner, far- och morföräldrar.

Man får många praktiska råd och principer för hur man på ett bra sätt tar hand om barnen när den närmaste familjen drabbas av ett dödsfall. Ska barnen få se den döde? Ska de få vara med på begravningen? Hur ska man göra för att barnen ska få utlopp för tankar och känslor? Hur gör man i klassen eller på daghemmet? Boken är lämplig för föräldrar, släktingar, lärare och andra vuxna som möter barn i sorg.

 

Titel
Barn och trauma
Författare
Atle Dyregrov
Förlag
Studentlitteratur AB
Bandtyp
Häftad
Utgiven
1997
Antal sidor
174
ISBN
9144004273
Kommentar
En del barn i förskole- och skolåldern har utsatts för traumatiska händelser. De kan t.ex. ha upplevt en närståendes död, misshandel eller sexuella övergrepp, men barn kan även bli traumatiserade utan att själva vara direkt utsatta, t.ex. genom att bevittna svåra händelser. Om långvariga problem ska kunna förebyggas måste det finnas vuxna som ger barnen stöd för bearbetningen av det inträffade så att de kan bemöta, uttrycka och integrera de svåra händelserna i sina liv.
Denna bok är avsedd som ett hjälpmedel för såväl lekmän som specialister i mötet med barn som har upplevt traumatiska situationer. Författaren beskriver hur barnen reagerar under och efter de svåra händelserna samt ger handfasta råd och riktlinjer för hur man kan hjälpa och stödja. Boken innehåller många praktiska exempel som levandegör framställningen och konkretiserar de åtgärder som föreslås.
Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av t.ex. lärare, förskollärare, fritidspedagoger, förskole- och skolpsykologer samt socionomer och personal inom barnhälsovården. Den vänder sig även till föräldrar och andra vuxna som behöver kunskap om barns reaktioner i samband med svåra upplevelser.

 

Titel
Barn som sörjer : att hjälpa barn att klara av separationer och förluster
Författare
Claudia Jewett Jarratt
Förlag
Slussen
Bandtyp
.
Utgiven
1996
Antal sidor
.
ISBN
.
Kommentar
Hur man kan hjälpa sitt barn att klara av separationer och förluster som skilsmässa, dödsfall, frånvaro, adoption, fostervård, förlust av syskon.

 

Titel
Barn, död och sorg - om barn i sörjande familjer
Författare
Sis Foster
Förlag
.
Bandtyp
.
Utgiven
1990
Antal sidor
.
ISBN
91-1-893472-2
Kommentar
Den är skriven av en barnpsykolog och ger grundläggande kunskaper om hur barn i olika åldrar sörjer och bearbetar sin sorg. Författaren är själv drabbad av en svår förlust varför boken är personligt hållen. Den innehåller också intervjuer med människor som har liknande erfarenheter. Som stöd för alla känslor som dyker upp då man läser boken varvas texten med många fina dikter.

 

Titel
Barnet i mötet med livets mörka sidor
Författare
Lars Björklund
Förlag
Verbums förlag
Bandtyp
.
Utgiven
2000
Antal sidor
.
ISBN
.
Kommentar
.

 

Titel
Det brinner i mina ögon. Samtal och tankar om barns sorg
Författare
Lii Stening
Förlag
Ekelunds
Bandtyp
.
Utgiven
.
Antal sidor
.
ISBN
91-646-1097-7
Kommentar
”Det brinner i mina ögon, när jag tänker på mamma.” säger 6-åriga Anna om sorgen och saknaden ett år efter sin mammans död. Boken handlar om barns sätt att sörja och om hur de vuxna kan hjälpa dem i sorgen. Författaren menar att barnen har rätt till att sörja och att alla människor sörjer på olika sätt. Hon skriver att sättet att sörja beror på kulturen, på vår ålder, på vem som dött osv. Hon betonar ändå att skillnaden mellan en vuxens sorg och ett barns sorg är alla de frågor barn ställer. Den vuxnes uppgift blir att klara av att se barnets smärta och att besvara barnets direkta frågor. Författaren betonar vikten av att vara förberedd på detta.

 

Titel
Du är hos mig ändå
Författare
Suzanne Sjöqvist
Förlag
Wahlström & Widstrand
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
2005
Antal sidor
269
ISBN
9146204652
Kommentar
Varje år förlorar fler än 3000 unga sin mamma eller pappa genom dödsfall. Här berättar ett trettiotal barn och ungdomar själva, rakt och varmt, om sina svåraste stunder, om sina känslor och om hur de får sina liv att gå vidare. Tio kronor per bok går till Rädda Barnen.

Sorg tar mer kraft, mer tid än vad många förskonade tror och det handlar mycket om hur man blir bemött av sin omgivning. Bokens budskap är enkla: Se mig, säg något, gör något, om än aldrig så lite. Vänd mig inte ryggen. Du är hos mig ändå vänder sig i första hand till andra unga med samma upplevelser, men också till anhöriga och till alla dem som i sitt dagliga värv möter barn i sorg.
Suzanne Sjöqvist, som samlat berättelserna till denna bok, är journalist, översättare och förlagsredaktör. Sedan många år gör hon reportageserier och intervjuböcker, skriver essäer och översätter skönlitteratur. Hon miste själv sin pappa när hon var tio år. Suzanne Sjöqvist belönades 1984 med Stora Journalistpriset.

 

Titel
Du, barnet och sorgen
Författare
Theresa Huntley
Förlag
Libris
Bandtyp
.
Utgiven
1996
Antal sidor
.
ISBN
.
Kommentar
.

 

Titel
En gång ska vi alla dö - en bok till barn och föräldrar om döende, död och sorg
Författare
Pär Kide
Förlag
.
Bandtyp
.
Utgiven
1991
Antal sidor
.
ISBN
.
Kommentar
En mycket fin bok som på ett enkelt språk förmedlar tankar och kunskaper om livet och döden. Den kan i första hand läsas av vuxna som en hjälp att börja tala om de svåra frågorna om livet och döden. Författaren ger många konkreta exempel på hur man kan se på liv och död och stimulerar på så sätt de egna ställningstagandena. Boken kan också läsas tillsammans med större barn. Den berättar på ett mycket sakligt sätt vad som händer på ett sjukhus, hur man tar hand om en död person och vad döendet innebär. Barn har ett mycket stort behov av saklig information.

 

Titel
Förbered barnet för livet - tematiskt arbete med död och sorg i skolan
Författare
Ulla Lindgren & Birgitta Wallin
Förlag
Drivkraft
Bandtyp
Häftad
Utgiven
2000
Antal sidor
96
ISBN
9163096129
Kommentar
"Frågor om död och sorg ingår i livet och är ofta aktuella inom såväl skola som lärarutbildning. Trots detta saknas ibland både faktaunderlag och metodiska redskap för undervisning inom detta område. I denna bok ges dels fakta om samhällets rutiner och ansvar vid dödsfall dels konkreta exempel på hur frågor som berör död och sorg i skolan kan utgöra ett eget tema eller ingå i redan befintliga temaområden. Exempel ges på texter, talesätt, dikter och musik att bearbeta och reflektera över ur läroplanens fyra perspektiv.
Några exempel från boken:
• att uttrycka saknad
• dödsannonser
• vilka berörs vid dödsfall
• livet och dödens vändpunkter
• Livets sista bok
• modeller för studiebesök och temadagar

Boken vänder sig framför allt till skolpersonal från förskola till gymnasium samt lärarstuderande. Men även föräldrar, mor- och farföräldrar samt personer inom ideella föreningar, idrottsrörelser och på konfirmationsläger kan med fördel utgå från bokens metod- och samtalsförslag. Vår förhoppning är att boken ska ge vägledning till ett målmedvetet arbetssätt om död och sorg och inspirera till ett fortsatt utvecklande av kunskap inom området i syfte att förbereda barnen för livet."

http://www.drivkraft.umea.com

 

Titel
Mörker och ljus- små barns livsfrågor är också vuxnas
Författare
Ingela Bendt
Förlag
UR/Verbums förlag
Bandtyp
.
Utgiven
1993
Antal sidor
.
ISBN
.
Kommentar
På ett engagerat och personlig sätt tar författaren upp viktiga trosfrågor. Författarens egna reflektioner är blandade med intervjuer med psykologer, lärare och präster. Boken handlar om liv och död, men också om gott och ont, glädje och sorg. Ingela Bendt fördjupar dessa frågeställningar genom att visa hur myter, drömmar, riter, sagor m.m. kan hjälpa oss att hantera livets olika skiftningar. Hon påpekar att sorg är lättare att bära om vuxna och barn får dela den. En mycket givande bok med nya spännande funderingar. Om livsfrågor för både barn och vuxna. I slutet av boken finns en mycket utförlig litteraturlista som ger tips för vidare läsning.

http://www.ingelabendt.com

 

Titel
Möta barn i sorg - Handlingsplan för skola och förskola
Författare
Per Bøge & Jes Dige
Förlag
UR
Bandtyp
Mjukband
Utgiven
2006
Antal sidor
167
ISBN
.
Kommentar
Det vuxna ansvaret i barns svåraste stunder. Utarbeta en handlingsplan.

Barn drabbas av sorg oftare än man vill tänka på. De förlorar en anhörig eller kan bli vittnen till dödsolyckor. Hur kan man som pedagog hjälpa dem i den situationen? Hur förbereder man sig så väl som möjligt?

För när alla annat vänds upp och ner blir skolan eller förskolan många gånger den trygga bas barnet behöver för att ta sig igenom den svåra tiden. En handlingsplan är ovärderlig, för vet man inte på förhand vad man ska göra kan tillfälligheterna få styra och kaos utbryta.

I Möta barn i sorg får du veta hur man förbereder sig på olika svåra situationer genom att utarbeta en sådan handlingsplan. Nyckelorden är information, ritualer och uppföljning. Boken ger också många exempel på hur det kan se ut när det fungerar som det ska - och när det inte gjort det.

Översättning: Björn Nilsson

 

Titel
Om barn och döden
Författare
Elisabeth Kübler-Ross
Förlag
Natur & Kultur
Bandtyp
.
Utgiven
1987
Antal sidor
.
ISBN
.
Kommentar
.

 

Titel
Skolan och elever i sorg
Författare
Steinar Ekvik
Förlag
Studentlitteratur AB
Bandtyp
Häftad
Utgiven
1992
Antal sidor
105
ISBN
9144371713
Kommentar
När en elev dör eller förlorar en av sina närmaste, har lärare och klasskamrater en krävande tid framför sig. Samtidigt som skolans personal ofta upplever osäkerhet om hur man ska kunna hjälpa elever i sorg, är det viktigt att inte försöka kringgå problematiken. Denna bok ger praktiska råd om hur lärare och klass kan gå tillväga för att stödja varandra i sorgearbetet. Bokens innehåll bygger på författarens erfarenheter som präst, på erfarenheter hos lärare som har upplevt sorg i sina klasser och på föräldrars upplevelser i mötet med skolan när de har förlorat ett barn.
Boken är viktig för lärare, psykologer, kuratorer, socialarbetare och präster som i sitt arbete möter föräldrar och elever i sorg.

 

Titel
Små barns sorg
Författare
Atle Dyregrov
Förlag
Rädda barnen förlag
Bandtyp
Häftad
Utgiven
1999
Antal sidor
.
ISBN
9188726614
Kommentar
I den här boken ger man exempel på vanliga reaktioner hos barn som förlorat en nära anförvant. Författaren ger också råd om hur man kan hjälpa små barn att förstå vad som hänt, både precis när någon dött och en tid därefter. Med små barn menas här barn upp till skolåldern. För föräldrar och andra berörda vuxna.

 

Titel
Sorg finns
Författare
Göran Gyllenswärd
Förlag
Rädda Barnen
Bandtyp
.
Utgiven
1997
Antal sidor
.
ISBN
.
Kommentar
Boken är uppdelad i två delar. I den första delen berättar nio ungdomar om det första tunga året eller åren efter dödsfallet. Hur de försökt förstå det som hänt. I den andra delen beskriver dem den förändring som så småningom kommit. Hur sorgen och tankarna ändrat karaktär. Det är vad vi gör i sorgen som får oss att gå vidare i livet. Utmärkt bok för ungdomar att själva läsa och känna igen sig i.

 

Titel
Sorg och omsorg
Författare
Magne Raundalen & Atle Dyregrov
Förlag
Studentlitteratur AB
Bandtyp
Häftad
Utgiven
1995
Antal sidor
172
ISBN
9144489919
Kommentar
Det är viktigt att personal i förskola och skola har kunskap om vilka åtgärder som bör sättas in i en oväntad krissituation. Denna bok tar enkelt och sakligt upp barns reaktioner i sorg och kris och hur de upplever t.ex. förlusten av en vän, nära släkting eller klasskamrat. Författarna redogör för hur en familj reagerar när ett barn drabbas av svår sjukdom eller avlider och hur lärare på olika sätt kan stötta barn i deras sorg. I boken beskrivs också hur man utarbetar en beredskapsplan med anvisningar om vem som ska göra vad i en krissituation. Avslutningsvis ges förslag på fack- och skönlitteratur som kan vara till hjälp vid bearbetning av kris och sorg.
Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare, fritidspedagoger och förskollärare. Den är också lämplig vid utbildning av skolpsykologer och förskolepsykologer.

 

Titel
Stöd för barn i sorg
Författare
Göran Gyllenswärd
Förlag
Rädda barnen förlag
Bandtyp
Inbunden
Utgiven
1997
Antal sidor
.
ISBN
9188726940
Kommentar
I den första delen av boken försöker man reda ut hur barns sorg ser ut? Vilka uttryck den tar sig? Hur barn kan bearbeta sin sorg? Sedan beskrivs på ett konkret sätt hur man kan arbeta i grupper för att hjälpa barn med sorgearbetet. Författaren har under flera år arbetat med Rädda Barnens stödgrupper för barn som förlorat en nära anhörig.

 

Titel
Tysta tårar
Författare
Steinar Ekvik
Förlag
Verbum
Bandtyp
Mjukband
Utgiven
2006
Antal sidor
112
ISBN
91-526-4710-2
Kommentar
Barn sörjer inte på samma sätt som vuxna, men barns sorg är lika tung att bära som vuxnas. Läs om hur barn i sorg kan uppleva världen och hur vuxna kan bemöta barns behov av sorgearbete.

Steinar Ekvik är sjukhuspräst i Norge med lång yrkeserfarenhet.

 

Upp

 

   

 

BOKTIPS

Att bemöta sorg

Att mista barn

Barn igen

Barnlängtan

Barn och sorg

Begravning

Engelska böcker

För barnen

Livets slutskede

Lyrik

Nordisk litteratur

Sorg, kris och livsåskådning

Änglar

Övrigt

 
 
 

 

¤ ¤ ¤
¤ Bokmärk denna sida. ¤ online ¤

© Copyright www.zoieli.se - All rights reserved.